Ritning

Segelritning

2 comments

  • Denna segelritning beställdes av min far Tandläkare Bertil Lilliequist som ägde båten mellan åren 1955-1987. Båten totalrenoverades på Docksta skeppsvarv 1955 och försågs då bl a med mantåg.
    Mina tidigaste minnen med båten är från 1955 när vi seglade ner från Sundsvall till Sandhamn för KSSS 125 års jubileum. Båten var bekväm och välseglande och rikt utrustad för sin tid.

  • Tack för din berättelse kring din far och din båt. Jag har förtydligat att det var just denna ritning som beställdes av Bertil Lilliequist och korrigerat stavningen.
    Med vänlig hälsning

    Malin Joakimson, arkivarie

Share to