Ritning

Tvärskärning, spantsektion

2 comments

  • 6-metersjakten May-be. Bakom denna blåkopia döljer sig svensk seglings enda bragdmedaljbåt! Det vill säga den 6-meters jakt där skeppsredaren Sven Salén sensationellt erövrade guldpokalen 1927 på Long Island Sound. En seger som fick långtgående effekter på seglingsutövare och värderingar i Sverige. Inte minst därför att Salén som både väst- och ostkustseglare fick den långvariga striden mellan de båda kusternas seglare att upphöra. Hur kan man då veta att det rör sig om rätt båt? Ingenting på ritningen talar om May-be. Gustaf Estlander har daterat den februari 1927 och för direktör Sven Salén. Estlander blev svensk medborgare omkring den 10 januari och det är känt att Salén beställde May-be så snart medborgaskapet tillkännagivits. Det förväntades redan till sommaren 1926 men blev av outredd anledning fördröjt trots att dåvarande finländaren Gustaf Estlander hade sitt kontor på Vinkelgatan 1 i Stockholm och varit verksam i Sverige sedan 1923. Man kan tycka att det var mycket snabbt av Estlander att få fram hela konstruktionen på så kort tid. 1926 hade Estlander slagit in på ett delvis nytt spår med en skarpare skrovform. Den första var 6:an Räven ritad för Gustaf Löfmark och Arvid Schulz i SS Aeolus i Göteborg. Den var avsedd som svensk representant vid guldpokalseglingarna på Oslofjorden 1926. Räven visade sig segla suveränt men kunde inte medges deltagande, då Estlander ännu inte fått sitt sökta svenska medborgarskap. Det är rätt naturligt att Estlander utgick från Räven när han ritade ytterligare en båt, som blev två, därför att en systerbåt till May-be byggdes efter samma ritning som fick namnet Tutti V. En båt som även denna blev Saléns 1930. Han hade sålt May-be direkt efter segern i USA, och därefter seglat, dels i den Estlander ritade Alibaba 1928, dels i den Tore Holmritade Bissbi 1929, 1930 och 1931. En båt som Salén aldrig ägde men som ställdes till förfogande av bokförläggaren Erik Åkerlund. Alibaba som var helt annorlunda än de tre andra Estlander båtarna kanske inte riktigt motsvarade vad Salén väntat sig? Någon verklig fullträff i Alibaba förutom Genuaregattan 1929 med Evert Taube som en av gastarna fick inte Salén.
  • Tack för dina intressanta kommentarer. Estlander var generellt dålig på att skriva båtnamn och annan information på sina ritningar, vilket gör det svårt att identifiera rätt båt. Många gånger visste ju inte heller konstruktören vad båten skulle heta när ritningen gjordes. Jag lägger in May-Be som möjligt namn till ritningen. Denna ritningen har i vår samling kombinerats ihop med en halv utslagsritning från samma månad.
    http://digitaltmuseum.se/1D3140AD-47C0-4308-936F-ADE56CAD4483

Order this image

Share to