Ritning

Byggnadsritning i plan, profil och sektion

2 comments

  • Beställaren Charles Cahier som egentligen hette Gottfrid E. Carlson levde mellan 1868 och 1953. Namnet Cahier togs efter sin amerikanska hustru, han hade en oerhörd mängd båtar under sitt liv. Störst betydelse för eftervärlden gjorde Cahier när han tog över 15-meters jakten Mariska som låg som vrak utan blyköl och riggdetaljer ett offer för krigskonjunkturen. Cahier satte båten i skick redan under kriget, och jakten fick sedan ett långt men skiftande liv och finns kvar än idag.
  • Tack för din din kommentar. Cahier är ett namn som återkommer som beställare av båtarna i Sjöhistoriska museets ritningssamling. När jag nu fick ledtrådar till hans namn kan vi komplettera uppgifterna i databasen om honom.

Order this image

Share to