Ritning

Auxiliary ketch.

sektioner, inredning med detaljer

1 comment

  • Beställaren av farkosten hette Ing. Axel Axlander, inte Ahlander!

Share to