Ritning

Spantruta

3 comments

  • Ett märkligt objekt. 5 meters jakten fanns inte förrän 1936. Däremot fanns det franska förslaget 1929. Estlander uttalade sig kritiskt över detta. Båten var för liten ansåg Estlander som menade att den också låg närmare skärgårdskryssaren än de internationella jakterna. Det ringa djupgåendet och slanka ändskeppen skulle leda till krängning och avdrift ansåg han vidare. När båten sedan kom på vattnet 6 år efter Estlanders död 1930 måste man nog säga att Estlanders spådom slog in rätt väl. Estlander tillhörde SS Aeolus vid denna tidpunkt, där fanns en man som förmodligen var den som fick Estlander att segla för SS Aeolus i Göteborg trots att han var bosatt i Stockholm, denne person var Birger Jonsson (1882-1964) Man vet att Jonsson stödde Estlanders idéer. Det var säkert ingen tillfälligt att just Jonsson lade det ursprungliga förslaget om 5,5-meters jakten vid Skandinaviska Seglarförbundets möte i Oslo 26 mars 1946 om att en kommitté skulle tillsättas för att ta fram ett förlag om en båt, mindre än 6-meters jakten och större än 5-meters jakten, vilket sedan blev verklighet i form av femfemman 1949. OS-båt 1952 till och med 1968. Frågan kvarstår: varför ritade Estlander en R-5:a 1929 när klassen inte blev antagen förrän långt senare?
  • Tack för din kommentar.
  • Femman antogs på Frankrikes förslag av Internationella Seglarförbundet 1928 och regeln trädde ikraft från 1929. Finland var första av de Nordiska länderna att anta Int 5 m år 1935 (första Finska Femmorna designades av Gunnar L Stenbäck och dessa blev färdiga 1936), Sverige följde strax efter (Knud Reimers 1936). Första Danskia Femman tillkom 1938.

Order this image

Share to