Ritning

Ändrad segelritning

2 comments

  • Gunnar Engberg (1884-1967) och Svante Forster (1890-1957) vd och vice vd vid Eriksbergs Mekaniska verkstad var entusiastiska småbåtsseglare. Med Fri vann man Marstrandsregattan 1941 före bland annat den enastående stockholmsseglaren Hjalmar Frisell. Gunnar Engberg var chef för Eriksberg 1917-1947. Under hans ledning utvecklades varvet till ett storvarv. Engberg var också från 1928 och under ett par år vice ordf. i GKSS och hade för vana att alltid bevista GKSS kvällsseglingar på 1930-talet. Forster satt i GKSS båtkommitté 1928 där han gjorde stora insatser som gjorde att Stjärnbåten (tidigare GKSS-pojkbåt) blev entypsbåt och beställde även 21 Stjärnbåtar till ett lägre pris. Efter detta blev Stjärnbåten viktigaste och största kappseglingsklassen bland juniorer. Forster låg också bakom initiativet med Draken samma år främst tillsammans med Olof Gillholm och Bertil Bothén, som ritade prisförslag om en billig entypsbåt, som Anker sedan hade som utgångspunkt och förändrade så att norrmännen också kunde stå bakom båten(man hade till skillnad från danskarna först reserverat sig). På Eriksbergs mekaniska verkstad var också båtkonstruktören Tord Sundén verksam. Genom att redaren Sven Salén hade affärsförbindelser med Eriksberg och under vintern 1940-41 hade förvärvat 6-meters jakten Ian IV av H. G. Turitz som ritats av Sundén 1939, fick Salén anledning att uppsöka Eriksberg under utvecklingen av nordiska Folkbåten 1941. Genom förbindelser mellan Sundén och Salén och enligt Salén också med Eriksberg fick Folkbåten sitt i stort sett sluliga utförande. Eriksbergs medverkan förnekas dock av Engberg: "Eriksbergs mek. verkstad hade intet med Folkbåtens tillkomst att göra". Omständigheterna kring Folkbåten har blivit föremål för återkommande spekulationer till och från under 75 år och fallet intresserar ännu idag där nya påståenden och pusselbitar ännu dyker upp. Sundéns återstående ritningssamling skänkt till Sjöhistoriska år 2012 av Tord Sundéns son Sture innehöll exempelvis ritningar på förslag till Folkbåten från juni 1941 som onekligen är av stort intresse när dessa sätts in i sitt sammanhang. Under de allra senaste åren har den tyska producenten av plastfolkbåten (som tagit över efter danska Folkebadcentralen) kommit med en historierevision där danskarnas uppgifter om GKSS som initiativtagare bytts ut mot KSSS. Frågan om Folkbåtens tillblivelse fortsätter som framgått.

  • Tack för din utförliga kommentar om FRI och om Folkbåtens historia. Jag har kompletterat uppgifterna i databasen om Gunnar Engberg och Fri. Ovh om Folkbåtens tillkomsthistoria är, precis som du säger, säkert inte sista ordet sagt.
    Med vänlig hälsning

    Malin Joakimson

Share to