Koger

Koger, 4-pund. trä, cylindriskt, lock utan stropp. Öron av trä, gråmålat. Text: "39.813 c. Dep. Karlskrona". Å lock:

39.813 c. Märkt: Krönt namnchiffer.

Select the images you want to order

Share to