Svensk eskader

Prinsessan Fredrika Dorotea Vilhelminas ankomst till den svenska eskadern, kommenderad av greve Wachtmeister, vid Perth på Rügen 9 Oktober 1797.

Select the images you want to order

Share to