Ritning

Ritning till hålkroppar använda vid af Chapmans hydrodynamiska experiment 1794. Tabell no V.

Share to