Båttyp: tremastat segelfartyg; Sjöbergsbrigg
Konstruktör: Carlsund, O. E.,
Anmärkning: Ingen proveniens angiven i accessionsliggaren

Share to