• Acking, Carl-Axel (1910 - 2001)
    (Public Domain-märke (PDM))

Acking, Carl-Axel (1910 - 2001)

1153 objects

Ritning

Ritning

Ritning

Montering: Bakstycke
Anmärkningar: Material: även papper. Teknik: även blyerts och penna. Reg. sign: även MB.

Ritning

Ritning

Anmärkningar:
Material: även kartong.
Teknik: även blyerts
Sign. Acking -50
6. 11. 1950 - ritn. nr 178.108

Ritning

Anmärkningar:
Material: även kartong.
Teknik: även blyerts
Sign. Acking -50

Ritning

Anmärkningar:
Material: även kartong.
Teknik: även blyerts ocg färgpenna
Sign. Acking -50

Ritning

Anmärkningar:
Material: även kartong.
Teknik: även blyerts
Sign. Acking -50

Ritning

Sign. Acking -50

6. 11. 1950 ritn. nr 178.104

Ritning

11 aug 1961

Ritning

Sign.
11 aug 1961

Ritning

Ritning

Anmärkningar: sign.

Ritning

Anmärkningar: sign.

TELEGRAFSTATION I LUDVIKA

TELEGRAFSTATION I LUDVIKA

TELEGRAFSTATION I LUDVIKA

TELEGRAFSTATION I LUDVIKA

TELEGRAFSTATION I LUDVIKA

TELEGRAFSTATION I LUDVIKA

Share to