• * forts.: Förv. från: för etnologi och folklore. 
394 Landskap Bohuslän
594 Landskap Bohuslän

Baksidestext: 
"Laga skifte - Nybygge 1860 - Varför? Ett tjockt Lager Grovt Salt under teglet i botten på Bakugnen? Orust
C.G. Bernhardson SKaftö."

Texten är skriven runt kanterna på ramen.
Bernhardson har i ett brev tillagt:
"Ett observandum! Skaftö
Tack vare ihärdig och målmedveten forskning haver Jag (Chroun´skog´) nu kunnat lösa gåtan i parad med tur och intuition varför man i alla bakugnars botten applic. ett 8 - 10 cm tjockt lager Tyskt Bergsalt varpå det brända teglet vilade Detta saltlager smalt sedan till en hel sammanhängande platta: Varför? "Enl. en gammal man": Saltet höll stenen `golvet i ugnen med en viss fuktighet: däraf blev brödet saftigare och njutbarare; allt enl. ovan. En mycket plausibel lösning på ett för mig länge eftertraktat mål. Denna `Harang `torde applic. å berörd tavlas baksida - för eftervärlden "uti fall att". Tecknar alla tavlornas givmilda Skapare 
C.B. B -son Skaftö."

Brevet förvaras i Bilagepärmen under CGB524. 

Ordförklaring: Laga skifte = benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga. Målsättningen var att effektivisera jordbruket genom att lägga samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt och komma bort från ägosplittringen. I samband med laga skiftet flyttades byarnas gårdar ut från byplatsen för att ligga i anslutning till den nya ägofiguren, bergsalt = äldre benämning på mineralet stensalt.

Övrig historik; se CGB001.
  Photo: Bohusläns museum
  (Copyright)
 • * forts.: Förv. från: för etnologi och folklore. 
394 Landskap Bohuslän
594 Landskap Bohuslän

Baksidestext: 
"Laga skifte - Nybygge 1860 - Varför? Ett tjockt Lager Grovt Salt under teglet i botten på Bakugnen? Orust
C.G. Bernhardson SKaftö."

Texten är skriven runt kanterna på ramen.
Bernhardson har i ett brev tillagt:
"Ett observandum! Skaftö
Tack vare ihärdig och målmedveten forskning haver Jag (Chroun´skog´) nu kunnat lösa gåtan i parad med tur och intuition varför man i alla bakugnars botten applic. ett 8 - 10 cm tjockt lager Tyskt Bergsalt varpå det brända teglet vilade Detta saltlager smalt sedan till en hel sammanhängande platta: Varför? "Enl. en gammal man": Saltet höll stenen `golvet i ugnen med en viss fuktighet: däraf blev brödet saftigare och njutbarare; allt enl. ovan. En mycket plausibel lösning på ett för mig länge eftertraktat mål. Denna `Harang `torde applic. å berörd tavlas baksida - för eftervärlden "uti fall att". Tecknar alla tavlornas givmilda Skapare 
C.B. B -son Skaftö."

Brevet förvaras i Bilagepärmen under CGB524. 

Ordförklaring: Laga skifte = benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga. Målsättningen var att effektivisera jordbruket genom att lägga samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt och komma bort från ägosplittringen. I samband med laga skiftet flyttades byarnas gårdar ut från byplatsen för att ligga i anslutning till den nya ägofiguren, bergsalt = äldre benämning på mineralet stensalt.

Övrig historik; se CGB001.
  Photo: Bohusläns museum
  (Copyright)

Laga skifte [Målning]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to