Photo: Landin, Mats / Nordiska museet

Anders Berchs provsamling - Digital utställning

Samlingen kallas Theatrum oeconomico-mechanicum, och utgjorde studiematerial för studenter vid Uppsala universitet. Avsaknaden av bra undervisningsmaterial och läroböcker gjorde att den praktiskt lagde professor Berch började samla in exempel från olika näringsgrenar och yrkesprocesser.

I textilprovböckerna finns prover av svensktillverkade ylle-, linne- och sidentyger men också utländsk tygtillverkning såsom det randiga kamgarnstyget kalmink. De flesta bevarade kalminkerna tillverkades i Norwich, en stad vid Englands östkust, känd för sin färgning och efterbehandling av tyger. Tygerna vävdes oftast helt i ull i en mängd färger och mönster. Första gången ordet callimancoe noteras i Norwich är 1594. Man använde då tygerna till manskläder såsom västar, ytterplagg, knäbyxor och inredningstyger. Produktionen av kalminker nådde en topp i mitten av artonhundratalet, då Norwichtextilier nått hela världens marknad, speciellt Europa, Sydamerika och Fjärran Östern.

Kalminktygerna blev mycket populära hos allmogen. I Nordiska museets samlingar finns ett åttiotal plagg, de flesta livstycken och västar. På museet Bridewell i Norwich finns ett 15-tal tygprovsböcker från de sista åren av 1700-talet bevarade. Böckerna innehåller hundratals tygprover och presenterade utbudet för hugade kunder.

Anna-Karin Jobs Arnberg

Share to