Ernst Mankers underlag för beställning av renar till rajderna 1941. I korrespondens med fotografen Nils Thomasson, Åre ber han bland annat om hjälp att skaffa "de två största och v...

Share to