Propeller som togs med som reserv på estlandssvenskars flykt från Nargö till Sverige i en fiskebåt med motor, år 1943. I privat ägo.

Order this image

Share to