Minnesutställning i örlogsavdelningen över ubåten ULVEN som sänktes av en tysk mina den 16 april 1943. Uppställning med minnesstatyn "Ulvenmännen".

Order this image

Share to