Utställning i Vasarummet i Örlogsavdelningen, rum 1. Monter visande föremål från RIKSÄPPLET samt två porträtt.

Select the images you want to order

Share to