Teckning av Fritz von Dardel. Same möter Laestadius i Lappmarken samt två passagerare, Vinterlund och Selander, och två roddare i en båt. Daterad 1858. L.A. 5

Share to