Klippa vid älv. Passekårtje, det heliga fallet i Blackälven. På "pannan" över klippans ansiktsprofil markerar en rest sten platsen där en sejte tidigare stod.

Share to