Utställningen Architectura Navalis Mercatoria 200 år. Kungssluparna DELFINEN och GALTEN, AMPHIONS akterspegel samt galjoner.

Utställningen pågick mellan den 30/5 1968 - 7/1 1969.

Order this image

Share to