Det värmländska Manhem, CJL Almqvists bondekoloni 1824-1825. Ur Ny Illustrerad Tidning.

Share to