Vy över bebyggelse, åkrar, vatten och fjäll i Norge. Bygden som idag är en förort till Tromsø heter Hungeren. Bilden ingår i en serie fotografier tagna av Emilie Demant Hatt i Sapm...

Citat ur fotografens bildförteckning:

Tromsdalen
194-195. Husene, Hungeren.

Share to