Ernst Manker vid en del av det så kallade Lapska arkivet. Han är klädd i vit arbetsrock och drar ut en av lådorna i hyllsystemet.

Motivhänvisning: Påskrift med skrivmaskin på montering :: 491.A.h.

Share to