Utställningsdokumentation: Sápmi. Bildserie som illustrerar hur utställningen var utformad och uppställd i museet, fotograferad strax innan den plockades ned i februari 2022.

Share to