Marina utställningen innan ombyggnad till café. Del av utställningen med montrer längs väggen visande modeller av fartyg och flygplan.

Order this image

Share to