Utställningen Knop & knut. Överblick av utställningsinteriör visande olika knopar och tillverkningsmaterial.

Utställningen var gjord av Kulturnämnden i Ystad och Riksutställningar och pågick 1974-10-03 - 1974-11-17.

Order this image

Share to