Västergötland. Ekornavallen med gånggrift vid Falköping.

Share to