Uppland. Elektrisk kraftledning i Uppland. Bild över en landsväg som slingrar genom lanskapet samt flera olika typer av fordon. En av bilarna har stannat invid vägkanten.

Share to