Den permanenta utställningen fotograferad 1987. Skärmvägg om männen ombord på örlogsfartygen.

Order this image

Share to