Den permanenta utställningen fotograferad 1987. Skärmvägg om männen ombord på den gustavianska tidens örlogsfartyg.

Order this image

Share to