Utställningen "Italienjagarna". "Italienexp. 50 år, 7.3.90. Stockholm". Försäljning av jubileumskortet och jubileumsboken i entréhallen.

Order this image

Share to