2795 Grekland Akropolis med runierna av bl.a. templen Parthenon och Erechtheion.

Share to