2795 Grekland Akropolis med runierna av bl.a. templen Parthenon och Erechtheion. En man påväg mellan kolonner.

Share to