• Middag på officersmässen 1971.
    Photo: Garnisonsmuseet Skaraborg

Mässmiddag

Middag på officersmässen 1971.

Share to