Bilder från miljöer med de utställda plaggen iutställningen Nordens Paris om NK:s Franska damskrädderi 1902-1966 som pågick mellan 17 september 2021 och 1 oktober 2023.

Share to