Interiörer från Tottieska malmgården på Skansen. I sängkammaren står en rokokosoffa från 1760- till 1770-tal. Den senare gustavianska soffan i hörnkammaren är signerad av Johan Eri...

Share to