Tre flickor står i snön framför en kåta vid en lägerplats under vårflyttningen från Närvä. Där finns också ett antal renar. Bilden ingår i en serie fotografier tagna av Emilie Dema...

Share to