• Björknässkolan. Mosaik med Boo sockens vapen - utförd i Ivöplattor av Einar Forseth 1954.
    Photo: Stockholms läns hembygdsföreningar (Alla rättigheter reserverade)

Björknäs

Björknässkolan. Mosaik med Boo sockens vapen - utförd i Ivöplattor av Einar Forseth 1954.

Share to