Utställning i trappmonter om Stockholms vattenvägar. Del av utställningen som visar trafikplanering, förslag till en båtvänthall samt en modell av CITY JET.

Order this image

Share to