"Vendula klar för start dist. segl. Aug. 1920"

3 comments

  • Vendula var ursprungligen i engelsk ägo under två år under namnet Octavia, såldes sedan till Tyskland och greve v. Tiele-Winkler. Till 1919 års säsong köpte grosshandlaren J. Sjödahl Vendula. Längden i vattenlinjen var 18.6 meter. djupgående 3.4 m och segelytan 655 kvm.
  • Jan F. Sjödahl sålde Vendula 1923.
  • Tack för dina kommentarer.

Select the images you want to order

Share to