Del av Södra Blasieholmshamnen och i bakgrunden Skeppsbron samt Slottet. Ångaren vid Skeppsbron är Nordstjernan.

Select the images you want to order

Share to