Fo178556AB

Fartyg: CENTRALFÄRJAN 2

Bredd över allt 4,4 meter

Längd över allt 17,26 meter

Reg. Nr.: 9083

Rederi: Stockholms Ångslups AB

Byggår: 1902

Varv: Bergsunds MV

Share to