Sven Wiberg skriver en avhandling om SCA:s strukturrationalisering.

1 comment

  • Sven Wiberg gick vidare och blev ekon dr och skapade Kvalitetsmässan samt initierade flera utmärkelser för att inspirera utvecklingen i offentlig sektor, bl a Sveriges Kvalitetskommun och Sveriges Modernaste Myndighet.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to