Modellen av Vasa i skala 1:10 justeras på plats i Vasamuseet. T v i bild modellbyggarna Stefan Bruhn och Göran Forss.

Order this image

Share to