Fo170409AF

Övrigt: Sortering av skarpsill

2 comments

  • Närmast till vänster Algot Andersson, vid hans vänstra axel Sten Andreasson och till höger med ryggen åt kameran Allan Antonsson, alla från fiskelaget LL363 Fågeln av Skalhamn, Lyse.
  • Tack för informationen. Vi har noterat den i databasen.

Select the images you want to order

Share to