Ägare:/1965-82/: ett partrederi, Huvudredare: A.M.M. Möller. Hemort: Köpenhamn.

Fartyg: SVENGULF MAERSK

Reg. Nr.: D 1130

Rederi: ett partrederi, Huvudredare: A.M.M. Möller

Byggår: 1954

Varv: Odense Staalskibsvaerft A/S, Odense

Share to