"Från det modernaste Hernösand". Bilden av allt att döma överlämnad som julhälsning 1899.

Övrigt: Årsboken 1969.

Order this image

Share to