Manskapet "skaffar" i förliga torpedrummet ombord på U 4.

Fartyg: U4
Bredd över allt 4,7 meter
Längd över allt 49,6 meter
Reg. Nr.: U4
Rederi: Kungliga Flottan, Marinen
Byggår: 1943-1944
Varv: Kockums

Select the images you want to order

Share to