• I förgrunden: torpedbåtarna (kustjagarna) Romulus (27) och Remus (28).
Bakom dem: Lasarettsfartyget Prins Carl. I bakgrunden vid Galärvarvet: ett gammalt avrustat pansarskepp troligen Äran,
några äldre jagare, vedettbåtar m.m.
    Photo: Okänd fotograf/MPD / Sjöhistoriska museet

I förgrunden: torpedbåtarna (kustjagarna) Romulus (27) och Remus (28). Bakom dem: Lasarettsfartyget Prins Carl. I bakgrunden vid Galärvarvet: ett gammalt avrustat pansarskepp troli...

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Övrigt: Troligen 1945.

2 comments

  • Nej torpedbåtar har de då aldrig varit. Kustjagare är korrekt.

  • Hej, Benämning syftar nog på den klassificering fartyg av denna klass hade i Italien (varifrån de ju köptes) även om de var ovanligt stora. Men i Sverige var de mycket riktigt jagare (och senare fregatter). /Martin, Sjöhistoriska

Share to