[handskriven text på kopians baksida, framträder vid genomlysning av monteringsbasen:] "Sep (1938)"; "Gam"; "foto sept 1939"; "6/10-39"; [ytterligare anteckningar kan skönjas men ...

Select the images you want to order

Share to