[handskriven text på kopians baksida, framträder vid genomlysning av monteringsbasen:] "Sep (1938)" "Gam" "foto sept 1939" "6/10-39" [ytterligare anteckningar kan skönjas men inte...

Select the images you want to order

Share to