• Besättningsmän badar efter att ha arbetat med kol.
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet
  • Besättningsmän badar efter att ha arbetat med kol.
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Besättningsmän badar efter att ha arbetat med kol.

Select the images you want to order

Share to